กระผม นายณรงค์  ประจัญบาลประเภทประชาชนเป็นผู้รับจ้าง  ของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ms01โดยเริ่มทำงานในเดือนนี้เป็นเดือนที่ 2 คือเดือนมีนาคม 2564

ซึ่งในเดือนมีนาคมนี้ กระผมได้ลงพื้นที่ในหลายหมู่บ้านคือ บ้านกระทุ่มบัวถนน โชค พลวง เสม็ด ปราสาท และโครงใต้  โดยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจครัวเรือนของในแต่ละหมู่บ้านนั้นพบว่าผู้อยู่อาศัยในแต่ละชุมชน จะเป็นวัย 50 ปีขึ้น และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และจะพบกลุ่มวัยทำงานอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้ข้อมูลมาว่าเจอผลกระทบจากสถานการณ์โควิคเลยต้องกลับมาอยู่บ้านก่อนโดยจะหาอาชีพเสริมสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆ ไว้ใช้จ่าย เช่นขายของชําในชุมชนเป็นต้น

ในส่วนสภาพปัญหาที่เหมือนๆกันก็คือชาวบ้านจะขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภครวมทั้งน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรไม่เพียงพอเมื่อเราลงสำรวจข้อมูลชาวบ้านจึงต้องการขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำกับคณะทีมงานของเราครับ

       

                        

อื่นๆ

เมนู