ดิฉันนางสาวดลพร ท่าประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ดิฉัน ทีมงาน และอาจารย์ ได้ทำการลงพื้นที่ในการอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ในการอบรมได้อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน การแก้ไขปัญหา วิธีการทำ และประโยชน์ในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

หลังจากนั้นทีมงานได้ทำการสาธิตวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยการมีบ่อที่ชาวบ้านได้ทำการขุดไว้แล้ว ทีมงานช่วยกันขนอิฐที่ทุบไว้แล้วและหินมาปิดปากบ่อในการกรองไม่ให้สิ่งปฏิกูลลงไปในบ่อ ทำให้น้ำไม่เน่าเสีย

 

อื่นๆ

เมนู