ข้าพเจ้า นางสาวภิญญาพัชญ์ รัตนาธิวัตร์ ประเภท นักศึกษา ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา9:00น.

 

ข้าพเจ้าและทีมงานที่ลงพื้นที่ หมู่บ้านดอนนางงาม ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ได้สอบถามข้อมูลจากผู้ที่อาศัยภายในชุมชนเพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและแวดล้อมในชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับ นายสมหมาย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 และอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานหลายปี ซึ่งได้ข้อมูลรายละเอียดมาอย่างมากและได้ทราบว่า บ้านดอนนางงาม มีผู้อาศัยอยู่120หลังคาเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การเกษตร ค้าขาย ซึ่งข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อไปยังส่วนกลางเพื่อทำการคิดวิเคราะห์และนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู