ดิฉัน  นางสาวคำนวน เพาะพูนประเภทประชาชนทั่วไป สมาชิกกลุ่ม ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันได้ลงพื้นที่หมู่14 และได้อบรมการตัดเย็บเสื้อจากผ้าไหมกับชาวบ้านหมู่ 14 ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ชาวบ้านมีความสุขกับการตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าไหมมากทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากตรงนี้เป็นอย่างดี

ชาวบ้านดีใจที่มีโครงการแบบนี้และเสียงส่วนมากอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆโครงการนี้สามารถทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริมเป็นอย่างดีค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู