สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวสุพัตรา ศิริบุตรดา ได้ลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับมอบหมายมีทั้งหมดมีทั้งหมด 4 หมู่บ้านคือหมู่บ้านถาวรหมู่ที่ 8 บ้านฝ้ายหมู่ที่ 10 บ้านโคกตาสิงห์หมู่ที่ 13และบ้านมะค่าตะวันออกหมู่ที่ 5 ฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผ้าพื้นบ้าน

  • ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทอผ้าฝ้ายจะนำไปตัดแล้วนำมาแปรรูปตัดเป็นเสื้อตัดเป็นผ้าซิ่นผ้าโสร่งหรือกระโปรงและอื่นๆอีกหลายอย่างชาวบ้านส่วนใหญ่จะทอผ้าบ้านของเขาเองทอผ้าได้มากก็จะนำไปรวมกันเพื่อจะนำไปขายไปโชที่งาน สินค้าOTOP
  • ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทอผ้าตีนแดง ผ้าฝ้าย ผ้าไหม  ผ้าหางกระรอก ส่วนมากจะนำไปขายที่งานสินค้า OTOP บางทีก็มีคนมารับซื้อตามชุมชนที่ชาวบ้านทอผ้าเป็นกลุ่ม
  • https://youtu.be/oaaZNnULYH0

อื่นๆ

เมนู