สวัสดีค่ะ..ดิฉัน น.ส คำนวน เพาะพูน ประเภทประชาชนทั่วไปได้ลงพื้นที่ในตำบลสวายจีกบ้าน สวายจีกหมู่ 4 เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการ      แปรรูปผ้าไหมหรือผ้าพื้นเมืองของตำบลสวายจีก        ให้แก่ชาวบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านใน ชุมชน การแปรรูปจากผ้าไหมมีการนำผ้าไหมมาตัดเป็นเสื้อคลุมเสื้อเชิ๊ตเสื้อแขนยาวเป็นชุดสุภาพ                                                              หเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตัวเอง ผ้าไหมที่ชาวบ้านได้ทำการท่อสามารถทำเป็นมูลค่าให้แก่ตัวได้มาก    เลยทีเดียว                                                                        ซึ่งดิฉันและคณะกลุ่มทำงานของตำบลสวายจีกได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ต่างๆในการตัดเย็บเสื้อผ้า     กระเป๋าให้แก่ชาวบ้านได้มีความรู้เพิ่มในมูลค่าผ้  ไหมของตนเองที่ได้ผลิตมากับมือของตนเอง

อื่นๆ

เมนู