ลงพื้นที่สำรวจชุมชน

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            กระผมนายเกรียงศักดิ์ ศรีคูณ ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชน บ้านหนองพลวงหมู่ที่6 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สำรวจข้อมูลทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

บ้านหนองพลวง ไม่พบผู้ที่ย้ายกลับมาบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2.แหล่งท่องเที่ยว

บ้านหนองพลวงมีป่าชุมชน แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ของคนในชุมชน

3.ที่พักและโรงแรม

บ้านหนองพลวงไม่มีที่พักและโรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยว

4.อาหารที่น่าสนใจในท้องถิ่น

บ้านหนองพลวง จะมีอาหารที่น่าสนใจคือ การทำอาหารต่างๆจากเห็ดที่ออกตามฤดูกาล

5.เกษตรกรในท้องถิ่น

บ้านหนองพลวงชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

6.พืชในท้องถิ่น

7.สัตว์ในท้องถิ่น

ในชุมชนพบ การเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเช่น วัว ควาย หมู ในป่าชุมชน พบกระต่ายป่า และไก่ป่า

8.ร้านอาหารในท้องถิ่น

ร้านอาหารที่พบส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารตามสั่งมีทั้งหมด2ร้าน

9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บ้านหนองพลวงมีการทอเสื่อซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสำหรับการต่อยอด มีการเพาะปลูก

10.แหล่งน้ำในชุมชน

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ สระน้ำกลางหมู่บ้าน และแหล่งน้ำประปา

 

อื่นๆ

เมนู