บทความ นายวิทยา  รักษ์ศรี

ภาคประชาชน  ตำบลพรสำราญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เดือน กรกฏาคม  2564

 เรื่องวิธีการทอเสื่อจากไหลเพื่อเพิ่มมูลค้า

ขั้นตอนที่ 1  การสอยต้นไหล

            1.  ตัดต้นไหลสด

            2.  คัดเลือกต้นไหลที่มีขนาดเท่ากันไว้ด้วยกัน

            3.  นำต้นไหลที่คัดแล้วมาสอยเป็นเส้นเล็กโดยใช้มีดปลายแหลมคม(มีดแกะสลัก)

            4.  นำเส้นไหลที่สอยแล้วมาผึ่งแดด ให้แห้ง(ถ้าเป็นไปได้ต้องเป็นแดดที่กล้าจัด)

            5.  นำเส้นไหลสอยที่ตากแห้งแล้วมากมัดเป็นมัด ๆ รอการย้อมสี

ขั้นตอนที่ 2  การย้อมสี

 1. เลือกซื้อสีสำหรับย้อมไหลสี่ต่าง ๆ ที่มีสีสันสวยงาม  เช่น สีแดง  สีชมพู  สีเหลือง  สีม่วง   สีดำ  สีเขียว เป็นต้น
 2. ก่อไฟโดยไฟที่ใช้ต้องสม่ำเสมอ
 3. นำปี๊ป หรือกระทะใส่น้ำพอประมาณท่วมเส้นไหลนำมาตั้งบนเตารอให้น้ำเดือด
 4. พอน้ำเดือดก็นำสีที่เลือกมาเทลง
 5. นำเส้นไหลที่คัดเลือกแล้วลงย้อมจนเพียงพอที่จะใช้ในการทอ
 6. นำเส้นไหลที่ย้อมสีแล้วลงล้างในน้ำเปล่าแล้วนำไปตากแดดที่จัดจนแห้ง
 7. นำเส้นไหลที่ย้อมสีตากแห้งแล้วมากเก็บมัดรวมกัน โดยแยกเป็นสี แต่ละสี

ขั้นตอนที่  3  การทอเสื่อจากไหลลายขิด  ลายพื้นบ้านและลายบา

 1. กางโฮงที่ทำสำเร็จรูปแล้วมากาง  (โฮงที่ใช้ขนาดทอคนเดียว)
 2. นำเชือกในลอนสำหรับทอเสื่อมาโยงใส่ฟืมจนเสร็จ
 3. ฟืมที่ใช้ต้องมีขนาดเท่ากับเส้นกกและฟืมแต่ละฟืมก็อาจจะใช้ทอลายไม่เหมือนกัน
 4. นำเส้นไหลที่ย้อมสีตามจนแห้งแล้วนำมาทอเสื่อลายขิดตามต้องการซึ่งมีหลายลายด้วยกันดังจะแสดงในรูปภาพ
 5. นำเส้นไหลที่สอยและย้อมสีแล้วเลือกว่าจะใช้สีใดบ้างที่จะทอเสื่อ
 6. เลือกลายแล้วเริ่มทอจนเป็นแผ่น
 7. พอทอเสร็จก็ตัดแล้วหลังจากนั้นก็นำไปตากแดดเพื่อให้สีไม่ออก
 8. หลังจากนั้นก็นำมาเก็บในที่ร่ม

ขั้นตอนที่ 4  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกไหลลายต่าง ๆ

 1. เสื่อที่พิมพ์แล้วนำมาเย็บต่อเป็นผืนโดยใช้จักรเย็บ
 2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

                        2.1  ออกแบบกระเป๋าต่างๆ

                        2.2  ออกแบบที่รองจาน

                        2.3  ออกแบบที่รองถาด

                        2.4  ออกแบบที่รองโต๊ะ

                        2.5  ออกแบบที่แขวนฝาผนัง

                        2.6  ออกแบบกล่องใส่กระดาษทิชชู

                        2.7  ออกแบบที่รองแก้ว

 1. นำกระดาษแข็งที่เตรียมไว้แล้วมาตัดแบบตามที่ออกแบบ
 2. นำเสื่อที่ทอไว้แล้วมาตัดตามแบบที่ออกไว้
 3. นำเสื่อที่ตัดเอาไว้ตามแบบแล้วนำมาเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ออกแบบเอาไว้

 

อื่นๆ

เมนู