เขียนโดย นางสาวเยาวรัตน์ วรรณวิจิตร

ข้าพเจ้า  นางสาวเยาวรัตน์ วรรณวิจิตร   ประเภท ประชาชน ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน  ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
     เพื่อการปฏิบัติงานและดำเนินโครางการฯ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในอีกระดับ แต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ทางทีมงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในชุมชนและตัวของทีมงานเอง ซึ่งได้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการการควบคุมโรคของทางภาครัฐอย่างเหมาะสมและเคร่งครัด จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมที่อาจจะมีการรวมตัวของประชาชนมากเกิน 50 ท่านได้ ทางทีมงานจึงได้ปรับแผนงานเพื่อให้เข้ากับสถานกาณ์ โดยได้กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการฯ ณ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมาเพื่อรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชมชนพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้น ได้แก่ เจลแอลกอล์ฮอล้างมือพร้อมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และประชาชนหรือผู้สูงอายุบางส่วนที่สามารถนำไปแจกได้

ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ โดยมีการคัดกรองเบื้องต้นของผู้ที่เดินทางมาจากต่างถิ่น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงและไม่ใช่พื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะต้องมีการกักตัวเพื่อดูอาการเบื้องต้นว่ามีความผิดปกติของร่างกายผู้กักตนหรือไม่ เป็นจำนวน 14 วัน ในการนี้ผู้นำชุมชนและเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนได้ร่วมกันดูแลรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ

สุดท้ายนี้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น เราเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวท่านเอง เพียงหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอล์ฮอ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือไปในแหล่งพบปะผู้คน เว้นระยะห่างทางสังคม เพียงแค่นี้เราก็สามารถป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อเบื้องต้นได้

อื่นๆ

เมนู