1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
  4. สวัสดีค่ะ บันทึกประสบการณ์เดือนที่ 2 ของการทำงานครั้งแรกในชีวิตจะมีอะไรน่าตื่นเต้นในเดือนนี้บ้างไปอ่านบทความได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ บันทึกประสบการณ์เดือนที่ 2 ของการทำงานครั้งแรกในชีวิตจะมีอะไรน่าตื่นเต้นในเดือนนี้บ้างไปอ่านบทความได้เลยค่ะ

บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ 2564

ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 2 ของการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวศิริประภา คันธมาตย์ ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2

เดือนมีนาเป็นเดือนที่ค่อยข้างหนักมาก เพราะเป็นช่วงสอบไฟนอลของนักศึกษาพูดได้เลยว่าเดือนนี้ค่อยข้างมีภาระงานที่เยอะมาก ปั่นงานส่งอาจารย์แทบไม่ทัน มีช่วงที่อ่านหนังสือไปด้วยและต้องนั่งกรอกแบบฟอร์มลงในระบบไปด้วย ซึ่งดิฉันคิดว่าการสอบไฟนอลไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรคอยช่วยชี้แจงงานให้กลุ่มนักศึกษาอยู่ตลอดส่งผลให้ดิฉันค่อยข้างเข้าใจในงานที่ต้องทำเป็นสัดส่วนทำให้ดิฉันรู้สึกว่าการทำงานไปด้วยและรับผิดชอบหน้าที่นักศึกษาไปด้วยไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราแบ่งเวลาและความสำคัญของแต่ละอย่างได้อย่างลงตัวและแล้วก็ผ่านช่วงสอบไฟนอลมาได้ค่ะ

ส่วนแรกที่เขียนไปคือความรู้สึกประทับใจและความตื่นเต้นในการทำงานของเดือนนี้ค่ะ

เริ่มทำงานอย่างจริงจังของเดือนมีนาคม คือวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดกลุ่มผู้ทำงานของอำเภอนาโพธิ์มาสรุปประเด็นที่สำคัญ

 

ของของแต่ละหมู่บ้านเพื่อวิเคราะห์ เช่น จุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน ปัญหาของหมู่บ้านนั้น ความต้องการ และข้อเสนอแนะอื่นๆของคนในชุมชน กลุ่มของตำบลนาโพธิ์ ทีมของนักศึกษาไม่ได้มีหน้าที่ในการลงพื้นที่ของชุมชนบ่อยเท่ากลุ่มผู้ทำงานนักศึกษาจบใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไปแต่การทำงานวิเคราะห์ชุมชนทำให้กลุ่มนักศึกษาได้ฟังปัญหาและความเป็นอยู่ของชุมชนจากพี่บัณฑิตจบใหม่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นๆตามที่กำหนด ทำให้ทราบว่าบ้านหนองต่อมีการตีมีดแบบโบราณ ทราบถึงปัญหารการไม่มีน้ำใช้ของคนในชุมชน ปัญหาอื่นๆ ความแห้งแล้ง หนี้สิ้น เป็นต้น กลุ่มของนักศึกษาและพี่บัณฑิตจบใหม่ก็ได้ช่วยการวิเคราะห์และเขียนลงในแผ่นชาร์จทำให้เราได้มิตรภาพการทำงานร่วมกัน ขอบคุณค่ะ ^_^

ภาพบรรยากาศการทำงานค่ะ

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LCZ1X_A0rEk

อื่นๆ

เมนู