1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. สำหรับการปฏิบัตงาน เดือนตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงาน

สำหรับการปฏิบัตงาน เดือนตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์- นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอกระสัง ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อดำเนินการและสนับสนุนตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมที่ 2.2 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน(งบเงินกู้)


นางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลกระสัง ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับครัวเรือนได้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมในภารกิจต่างๆ ในครัวเรือน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”แปลงครัวเรือนต้นแบบ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแปลงที่รอดพ้นจากน้ำท่วม และมีน้ำเก็บเต็มหนองไว้ใช้ประโยชน์และรองรับภัยแล้งในปีหน้าได้ เป็นการสร้างแหล่งอาหาร และอื่นๆได้


ข่าวโดย สพอ.กระสัง- บุรีรัมย์แผ่นดินธรรมลำน้ำชี ประเพณีชนสามเผ่า ชุมชนเก่าเมืองโบราณ กรอบหอมหวานกระยาสารท หัวผักกาดอบน้ำผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยำไทย งามผ้าไหมพื้นเมือง

อื่นๆ

เมนู