ข้าพเจ้านาย เมธาสิทธิ์ มิตรแสง นักศึกษา รายงานการลงพื้นที่ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลหนองบัว อ.ปะคำ จังหวัด บุรีรัมย์ ตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้เดินทางในเวลา 9.00 น. เพื่อไปลงพื้นที่ ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

    โดยตัวข้าพเจ้าได้รับให้ลงพื้นที่ตรวจใน หมู่4 บ้านบ่อทอง ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 218 ครัวเรือน ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควร และในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อ   เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน กฤต คงเครือ ในหมู่ที่4 บ้านบ่อทอง ต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เพื่อขออนุญาตในการเข้าพื้นที่หมู่บ้านบ่อทอง ซึ่งผู้ใหญ่นั้นเป็นคนที่ใจดีและได้ให้อนุญาตเราลงพื้นที่ในครั้งนี้ และในการลงพื้นที่พวกเราก็ได้ สอบถามประชาชนในหมู่บ้านตามแบบฟอร์มของส่วนกลางที่ให้เรามา ประชาชนในหมู่บ้านนั้นล้วนเป็นคนที่มีนิสัยและให้ความร่วมมือดีมากในการให้เราสอบถาม ซึ่งคนหมู่บ้านส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษรตกร และพืชที่ปลูกกันนั้นส่วนมากจะเป็นมันสำปะหลัง เเละ ปลูกข้าวบ้างประปราย และในหมู่บ้านจะนิยสเลี้ยงไก่กันเยอะ วัวและควาย จะไม่ค่อยมี

การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อให้ส่วนกลางและทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ กฤต คงเครือ ที่ให้เราลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ครับ

                 

อื่นๆ

เมนู