• ข้าพเจ้า นาย.พงศกร สุมงคล ประเภทบัณฑิตจบใหม่  หมู่บ้านห้วยพัฒนา ตำบล.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร์ HSO2 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับครัวเรือนและชุมชน ต่อ 1 ครัวเรือน   แบบฟอร์ม (01) : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม (02) : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากวันที่ 13-17 ก.พ.2564

ณ.หมู่บ้านห้วยพัฒนา ตำบล.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้า ได้ไปเข้าไปสำรวจ และทำแบบสอบถาม เก็บข้อมูล ผมได้รับรู้ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ว่าอยู่กันยังไง

ส่วนจะทำนาเป็นหลักส่วนลูกหลานไปทำงานในเมืองส่วนจะไม่มีคนอยู่บ้านบ้างที่ก็มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวบ้าง

จะมีไปเก็บดอกญ่าบ้างมีผู้ติดเตียง คนพิการ สำหรับคนพิการเขาอย่างให้ส่งเสริมอาชีพการงานให้มีรายได้

บ้าง ส่วนใหญ่จะมีหนี้สินเยอะกันชาวบ้านที่นั้นส่วนใหญ่จะอยู่กันเป็นกลุ่ม จะเป็นกันเอง อยู่แล้วร่นเย็นดี

เวลามีอะไรก็ช่วยเหลืออกัน ส่วนใหญ่รายได้จะตำกว่า5000 กันทั้งนั้น เพราะจะเป็นคนชรามากกว่า

บ้างคนไม่มีเลขที่ทะเบียน เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่อยุ่กับสงบสุข มีแค่50ถึง60หลังคาเรือนเพราะบ้างก็ยังไม่

มีชื่อและเลขที่ทะเบียนบ้านเลย บ้านก็ ยากจนจริง เขาอยากให้เข้าไปฝึกพัฒนาอบรม อาชีพให้เขา

เพื่อจะมีรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว

 

 

 

อื่นๆ

เมนู