กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่ม sc08 และชาวบ้านบ้านยางน้ำใส ได้ลงไปพัฒนาและบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับทางวัดป่ายางน้ำใส กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยกิจกรรมหลัก ๆ ก่อนจะลงพื้นที่พัฒนาวัด ในช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญช่วงเช้ากับชาวบ้านบ้านยางน้ำใส ถวายอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้กับทางวัด เช่น หลอดไฟ อุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ

การทำจิตอาสา ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสังคม ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ยกตัวอย่างเช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ การแยกขยะ การปลูกต้นไม้ การบริจาคสิ่งของ

หลังจากเสร็จกิจกรรมได้ร่วมแจกของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกบันทึกการทำความดีครั้งนี้อีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู