เดือนนี้ผมจะมาอธิบายการเตรียมแปลงทดลองเห็ดตับเต่ากันนะครับ
เริ่อที่การปลูกต้นโสนเพื่อไว้ราดเชื่อเห็ดตับเต่ากันเลย
การปลูกโสน
การปลูกโสน นิยมทำด้วยการปลูกเมล็ด เพราะโสนเป็นพืชปีเดียว และมีลำต้น และกิ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน

การเตรียมพื้นที่ปลูก
จะต้องเตรียมแปลงด้วยการไถกลบ และกำจัดวัชพืชออกก่อน และตากดินนาน 10-20 วัน เพื่อให้วัชพืชเน่า หลังจากนั้น จึงหว่านเมล็ดหรือต้นโสนที่เราเตรียมไว้ลงแปลง
วิธีการปลูก
การปลูกจะใช้วิธีการหว่านหรือโรยเมล็ด หากโรยเมล็ดเป็นหลุมจะใช้ระยะปลูก 25×50 เซนติเมตร ส่วนโรยเป็นแถวๆ ระยะห่างแถวที่ 100 เซนติเมตร ส่วนการหว่านลงแปลงจะใช้การกะระห่างให้เหมาะสม นอกจากนั้น อาจใช้วิธีปลูกด้วยการปักดำกล้า คล้ายการปักดำข้าวก็ได้ ซึ่งจะต้องหว่านกล้าโสนให้ได้ต้นพอเหมาะก่อน ทั้งนี้ ก่อนปลูกให้นำเมล็ดมาแช่น้ำร้อนก่อน ประมาณ 1 นาที

การให้น้ำ
เรามีการเดินท่อติดสปิงเกอร์ ในการรดน้ำ หัวสปิงเกอร์ห่างกันประมาณ 4×4 เมตร ทำการรดน้ำเช้าเย็น
ครั่งต่อไปเดียวผมจะมาเล่าวิธีปลูกเห็ดตับเต่าไห้ฟังอีกนะครับ

อื่นๆ

เมนู