1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. โครงการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร: AG03-(1) ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ หลักสูตร: AG03-(1) ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                                                                                                            ประจำเดือน กรกฎาคม

            ข้าพเจ้านาย สุรจิตต์ คงศิลา 

ประเภท : บัณทิตจบใหม่      ตำแหน่งงาน  :  เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลพรสำราญ

 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ       มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปฎิบัติงานด้านการสำรวจศักยภาพรายตำบล ๑๖ เป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เริ่มทำงานตามโครงการยกระดับเศษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย ตำบล  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

                          ประวัติความเป็นมา

ตำบลพรสำราญ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ..2508 โดยแยกออกจากตำบลพระครูใหญ่ อำเภอเมืองฯ มี 12 หมู่บ้าน และยังขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองฯ โดยมีนายโสภา ปินะกะรัง เป็นกำนันคนแรก ต่อมาเมื่อปี 2512 ได้จัดตั้งอำเภอคูเมืองขึ้น ตำบลพรสำราญ ถูกแยกออกมาให้ขึ้นกับอำเภอคูเมือง เป็นต้นมา ปัจจุบันตำบลพรสำราญ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน โดยมีนายวีรศักดิ์ บัวบาน เป็นกำนันคนที่ 3  

       

โครงการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่

ณ วัดบ้านพรสำราญ ตำบลพรสำราญ  อำเภอคูเมือง

 จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่๑๗- ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ทีมผู้ปฎิบัติงานตำบลพรสำราญได้ร่วมกันจัดโครงการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่

 ณวัดบ้านพรสำราญ

วันที่ ๑๗ เริ่มได้มีการทำความสะอาดจัดสถานที่จัดกิจกรรมและเดินทางไปรับอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิ ป้ายไวนิล และจัดเตรียมเบรกให้กับผู้มารับฟังการให้ความรู้ด้านอาชีพจากวิทยากร

วันที่ ๑๘ เริ่มลงทะเบียนการเข้าฟังการให้ความรู้ เวลา 08.30 – 09.30น.

เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มให้ความรู้จากวิทยากร

เนื้อหาการให้ความรู้จากท่านวิทยากร ดร.​จารุณี​ ชัยโชคอนันต์​

เกี่ยวกับการออกแบบ Package ลวดลายใหม่ๆ

ส่งเสริมสินค้าOTOP ของชาวตำบลพรสำราญที่มีอยู่แล้ว

เช่น กระติบข้าว ผ้าไหม เสื่อพับ ผ้าคลุมไหล่ให้มีลวดลาย Packageที่สวยงามสามารถส่งออกขายได้ในพื้นที่และนอกพื้นที่

หาตลาดรองรับช่วยโปรโมทสินค้าผ่านFB – fanpage

 ผู้เข้าอบรมร่วมกรอกแบบสำรวจการออกแบบ Package ลวดลายใหม่ๆครับ

และมีการไลฟ์สดผ่าน Page U2T ตำบลพรสำราญ  อำเภอคูเมือง

 จังหวัดบุรีรัมย์ ag03 -1

ปิดการอบรมการให้ความรู้   

ลิ้งบาความ :       http://u2t.bru.ac.th/?p=191793&preview=true

รวมภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ