สำหรับการทำงานในเดือนที่2 ผมได้เริ่มลงไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวนในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการหาข้อมูลต่างๆ อาทิ
​-ข้อมูลจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน
​-การจัดตั้งองค์กรต่างๆ ฯลฯ
ต่อมาผมได้ลงพื้นที่อีกครั้งในวันอังคารที่ 9 มีนาคม ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ไปสำรวจจำนวนนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 3 แห่ง คือ
​-โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย
​-โรงเรียนบ้านจบก
​-โรงเรียนสนวน
และผมได้ลงไปสำรวจชุมชนบ้านสนวนนอกในวันพฤหัสบดีที่ 11 ซึ่งทางชุมชนนั้น มีอาชีพเสริมและสินค้าจากชุมชนมากมาย และผมเริ่มคุ้นเคยกับทางชุมชนมากขึ้น และคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลผมเป็นอย่างมาก ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น และขอขอบคุณชุมชนบ้านสนวนนอก ที่ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกับผมในด้านต่างๆ


อื่นๆ

เมนู