ข้าพเจ้านายภธรเดช พวงเดชานนท์ ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ดังนี้

ในการปฏิบัติงานทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเชิญชวนให้บุคคลในชุมชนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 และทำการแจกหน้ากากอนนมัยรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ในชุมชน หลังจากนั้นผู้นำชุมชนได้ประสานทางทีมผู้ปฏิบัติงานขอแรงสนับสนุนเพื่อทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียน ต่อมาได้นัดหมายประชุมเพื่อจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล ได้ข้อตกลงในการทำโครงการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการขายของข้าวหอมมะลิของชาวนาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

จากการลงพื้นที่บุคคลในชุมชนให้ความสนใจในการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและให้ความสนใจในการฉีดวัคซีนมากขึ้น ปัญหาในการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะเกิดการกลัวในการแพร่ระบาดการเข้าพบบุคคลในชุมชม ทางผู้ปฏิบัติงานพยายามป้องกันและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาดในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู