1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเจนจิรา กะสมรัมย์ (นักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ตำบลแบบบูรณาการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

       โดยได้มีการลงพื้นที่ภายในชุมชนสวายจีกเพื่อสำรวจบริบทของชุมชน และสอบถามข้อมูลระดับบุคคล มีการสำรวจในหลายหมู่บ้านภายในชุมชนสวายจีก จึงได้ทราบปัญหาของแต่ละชุมชน ความเป็นอยู่และความต้องการของแต่ละชุมชนแตกต่างกันไปในการลงพื้นที่แต่ละครั้ง ได้มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ และนำข้อมูลรายงานแก่อาจารย์ประจำหลักสูตร ทุกวันที่ 18 ของทุกเดือนจะมีการประชุมออนไลน์ เพื่อสรุปการปฏิบังาน แลกเปลี่ยนความคิด และช่วยกันแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงาน

           เนื่องด้วยสถานการณ์ในเดือนกรกฎาคมได้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ปัจจุบัน โดยมีการประชุมแบ่งหน้าที่กันไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ภายในชุมชน  ตามหัวข้อที่ได้รับมา

   1.สัมภาษณ์ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วโดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก อสม.ประจำหมู่บ้าน

 

2.รายงานสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ผู้ให้ข้อมูลแจ้งว่าภายในชุมชุมชนยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ และบางส่วนได้มีการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อย

3.มาตราการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ภายในชุมชน มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และหากผู้ไดจะเข้ามาในชุมชนต้องแจ้งผู้นำชุมชน

4.การผลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 มีการจัดทำหน้ากากผ้าในช่วงที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัย ต่อมาได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากหลายหน่วยงาน อบต.สนับสนุนเครื่องวัดอุณหภูมิ อนามัยสนับสนุนเจอแอลกอฮอล์ และผู้ที่มีจิตศรัทธา

ทั้งนี้คณะปฏิบัติงานยังได้นำอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ไปมอบให้แก่ตัวแทน อสม.แต่ละหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายแก่ชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู