1. ผม นาย กิตติศักดิ์ กันหาจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

26 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาได้มีการนัดหมาย ณ วัดหนองเพชร หมู่ 9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ในโครงการอาจารย์เเละสมาชิกทุกท่านได้ร่วมมอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับทางวัดร่วมกัน และอาจารย์ได้กล่าวเปิดงานเเละพูดถึงวัตถุประสงค์เเก่สมาชิกทุกคน เมื่อเสร็จสิ้นการกล่าวเปิดงานแล้วหลังจากนั้นได้เริ่มปฏิบัติงานร่วมกันในทันที ได้เริ่มปฏิบัติในเวลา 09:00-16.00 โดยจะมีกิจกรรมอย่างเช่น การทำคอกปุ๋ยหมัก ปลูกต้นไม้ กวาดบริเวณวัด ตกแต่งต้นไม้

อื่นๆ

เมนู