นาย สุทัสน์ บรรเทิงใจ ประเภทนักศึกษา ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากวันที่ 26 เมษายน 2564 ในเวลา 8.00 ที่ผ่านมาได้มีการนัดหมาย ณ วัดหนองเพชร หมู่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ในช่วงเช้าอาจารย์เเละ ทีมงานทุกคนนำอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆมอบให้แก่ทางวัดบ้านหนองเพชร และอาจารย์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมงานจิตอาสาครั้งนี้พร้อมแจกแจงงานที่ทีมงานแต่ละคนจะได้รับมอบหมาย ทางทีมงานและอาจารย์คณะตำบลบัวทองปฏิบัติตามมาตรการโควิดกันเป็นอย่างดีทุกท่านสวมแมสในการร่วมงานโดยได้รับเกียรติจากอสม.บ้านหนองเพชร ในการตรวจวัดอุณภูมิ และแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับทุกคน 

ซึ่งในขณะนั้นทางวัดได้มีการก่อสร้างโรงครัว การทำนุบำรุงโบสถ์ และทัศนียภาพภายในวัด ดังนั้นทางอาจารย์ผู้ควบคุมการทำงานและทีมปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาทัศนียภาพในวัดบ้านหนองเพชรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ทูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว และที่ตักขยะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งาน

และทุกคนได้แยกย้ายกันทำหน้าที่ของตัวเอง

 

อื่นๆ

เมนู