1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19ให้ข้อมูลการฉีดวัคซีน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ให้ความรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19ให้ข้อมูลการฉีดวัคซีน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

   ข้าพเจ้านางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง ระดับบัณฑิตจบใหม่ และคณะทีมงานผู้ดำเนินงานตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประสานงานกับหน่วยงานเทศบาลตำบล ผู้นำชุมชนรวมถึง สถานที่สาธารณะเช่นวัดและตลาด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนและการป้องกันตัวเองจากโรคระบาด โควิด-19 ให้กับประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจและให้ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างไร้กังวลและมั่นใจถึงความปลอดภัยของวัคซีน

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและความปลอดภัยจากโรคระบาด โควิด-19 อีกครั้งโดยมีการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มาให้ความรู้เรื่อง โควิด-19 การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและวิธีการล้างมือที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ต่อให้กับคนในชุมชน

  รวมถึงมีกิจกรรมสันทนาการจากวิทยากรเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้เกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายระหว่างกิจกรรมรวมทั้งสอดแทรกสาระความรู้แนวทางเพื่อคลายเครียดจากวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะสาเหตุจากโรคระบาด ทำให้เกิดการจำกัดในหลายด้านในการดำเนินชีวิตจึงแนะนำวิธีการใช้ชีวิตแบบ New Normal แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าร่วมกิจกรรมเผื่อสอนวิธีการทำเฟซชิวและเจลแอลกอฮอล์อย่างง่ายและแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆในเทศบาลตำบลปราสาทอีกด้วย

 

 

และในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาและก่อให้เกิดความสามัคคีของประชาชนเทศบาลตำบลปราสาทในการพัฒนาสถานที่สาธารณะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงามให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลอย่างที่สุด

อื่นๆ

เมนู