1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ้HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณราการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

้HS09 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณราการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)

ดิฉัน นางสาว สุกัญญา เชยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูล ในวันที่13-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.256

4 สอบถามในข้อมูลเกี่ยวกับ แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19

 

ในการปฏิบัติงานใน วันเสาร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.ได้มีการนัดประชุมที่อบต.พระครู ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่ดิฉันได้รับมอบหมาย มี 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่6 บ้านหนองกก หมู่7 บ้านหนองขาง หมู่ 4 บ้านหนองยาง หมู่11 บ้านศรีปทุม ในการลงพื้นที่ปฏิบัติดิฉันและทีมงานได้ประสานงานแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ใหญ่ได้ทราบ เพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องของการประชาสัมสัมพ์ให้แก่ชาวบ้านได้ทราบ เพื่อจะดิฉันได้สะดวกต่อการลงไปเก็บข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น ดิฉันและทีมได้ได้เข้าไปเก็บข้อมูลแบ่งแยกกันไปเดินเก็บตามหลังคาเรือน ได้เข้าไปสอบถามพูดคุย ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

 

จากการลงเก็บข้อมูลในครั้งนี้จะพบว่าชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่ เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย ปลูกมัน อาชีพถัดมาจะเป็น การทอผ้าไหม ซึ่งในการทอผ้าไหมจะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งในการสร้างรายได้ แต่ถ้าว่าการทำเกษตรของชาวบ้านที่ผ่านมารายได้จากการทำนานับว่าทำรายได้เยอะมากให้กับชาวบ้าน แต่มาปีนี้การทำนา ทำไร่อ้อย ของชาวบ้านไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทำให้รายได้จากการทำเกษตรปีนี้รายได้น้อยลงกว่าทุกปี ถัดมาจะเป็นในเรื่องของสภาพปัญหาแต่ละหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของน้ำ น้ำใช้ในการบริโภคไม่เพียงพอ แหล่งน้ำไม่สะอาด ถนนหนนทางชำรุด ขรุขระ ขับขี่ไม่สะดวกต่อการสัญจรเท่าไหร่ ต่อมาผลจากการสอบถามในเรื่องของโควิด ชาวบ้านจะไม่มีความเสี่ยงเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบในด้านของการใช้ชีวิตประจำวัน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม สุดท้ายนี้จากการสำรวจในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือได้เป็นอย่างดีมากในการสำรวจครั้งนี้ ถึงแม้จะตอบได้บ้างไม่ได้บ้างในบางคำถามแต่ชาวบ้านมีความ

ยินดีที่จะตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู