1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. ์NS03 การสำรวจข้อมูลด้านเกษตรพอเพียงหมู่ 11 บ้านหนองไผ่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

์NS03 การสำรวจข้อมูลด้านเกษตรพอเพียงหมู่ 11 บ้านหนองไผ่ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายศักดา สินธุรัตน์ ประเภทประชาชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง NS03 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีสมัยใหม่ในหมู่ที่ 1 2 4 5 9 11และ 12 โดยทางทีมงานของกระผมนั้นได้ทำการลงสำรวจพื้นที่จริงและพบปะพูดคุยกับเช้าบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 17 มีนาคม 2564 กระผมและทีมงานได้รับผิดชอบในการลงสำรวจพื้นที่บ้านหนองไผ่ ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน การทำเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สมัย จากการพูดคุยกับนายนิเวศ ดำริ ชาวบ้านหนองไผ่ ซึ่งมีที่ดิน 5 ไร่ 3งาน ได้มีการปลูก ผักหวาน มะม่วง พริก ฟักทอง บรอคโคลี่ และพืชผักชนิดอื่นๆ มีการขุดสระเลี้ยงปลา เป็นแหล่งเก็บน้ำในการใช้สอย และพูดคุยกับนายวิทยาเฉลิมรัมย์ มีที่ดิน 2 ไร่ กำลังทำเศรฐกิจพอเพียงขั้นดำเนินการ มีการปลูกพักทอง เพื่อส่งขายและรับประทานเองในครัวเรือน ทำให้มีรายได้เพิ่มจากการทำเกษตรและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ด้วย

อื่นๆ

เมนู