“ความโชคดีบนความโชคร้ายกับสถานการณ์โควิด”

           เดือนกรกฎาคม เข้าสู่เดือนที่ 6 ของการปฏิบัติงานอย่างแข็งขันของกระผมและทีมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่มีความยากลำบากกับการทำงานมากพอสมควรกับสถานการณ์โควิด ที่กลับมาระบาดอีกครั้งนึง ทำให้การทำงานของกระผมและทีมนั้น มีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลงพื้นที่ การไปพบคนในชุมชน เต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความโชคดีบนความโชคร้ายเพราะแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้นได้มีการคัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้านอย่างเข้มงวด ทางทีมของพวกเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปแจกอุปกรณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อไว้ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรคและทีมของเรายังได้ร่วมมือกับคนในชุมชนทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนใน ตำบลทุ่งวัง

ในเดือนกรกฎาคมเดือนที่ 6 นี้ เรามีโอกาสได้เข้า  ร่วมโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการแข่งขันโดยการจัดทำคลิปวีดิโอ Hackathon ภาคอีสานตอนล่าง ทีมทุ่งวังของเราได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าไปเป็นตัวแทนในการแข็งขันคลิปวีดิโอ Hackathon ภาคอีสานตอนล่าง มีการแข่งขันรอบ 40 ทีมในวันที่ 17-18 กรกฏษคม พ.ศ.2564 ทีมทุ่งวังได้เป็นตัวแทนชื่อทีม ทุ่งวังบองประโอน ทีมของเราได้นำเอารังไหมและเครือหมาน้อย มาเป็นวัตถุหลักในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า เจลมาร์คหน้าน้ำนมไหม

 

🌾 SC02 – ชาว U2T บูรณาการความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น Ep.06 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู