ข้าพเจ้า นางสาวเกวลิน เทพบุรี ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท

หลักสูตร: ID08(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  ในเดือนสิงหาคมโรคโควิด-19ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทุกวันทำให้ในการปฏิบัติงานได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เพื่อสะดวกในการเก็บข้อมูล ทาง สป.อว. ได้ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น ที่ชื่อว่า U2T  (https://cbd.u2t.ac.th/ ) โดยมีหัวข้อหลักดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น  จากที่กล่าวไปข้างต้นว่าการระบาดของโควิด-19ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ทาง สป.อว จึงมีภารกิจ ที่ 6 U2T โพสต์นี้เพื่อทีมแพทย์ ให้ชาว U2T ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่รับมือกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ระบาดหนักในประเทศไทยในขณะนี้ โดยร่วมกันโพสต์ภาพ พร้อมเขียนข้อความส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เพื่อให้มีพลังใจในการปฏิบัติงาน และปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน 👩🏻‍⚕️🦠💉

แอปพลิเคชั่น U2T

#U2Tโพสต์นี้เพื่อทีมแพทย์ ❤️

วีดีโอประจำตำบลเดือนสิงหาคม

อื่นๆ

เมนู