ดิฉันนางสาววันสุดา เงินประเสริฐ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมและจัดทำการออกแบบสินค้า ณ ตำบลไทยเจริญ

เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาได้ทำรวมวมกลุ่มเพื่อทำการออกแบบตราสินค้าและป้ายtag เพื่อหาเอกลักษณ์และความโดดเด่นให้แก่สินค้าของชุมชน โดยได้ออกแบบตามที่ได้ประชุมและลงความเห็นจากการลงพื้นที่รอบที่แล้ว นำมาออกแบบให้ตรงตามความเห็น และยังได้สร้างเพจfacebook โดยมีผู้ดูแลเป็นสมาชิกในทีมเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ยังได้ทำการสรุปผลของไตรมาส  2

การอกแบบตราสินค้า ได้นำลายดอกคูณมาออกแบบ ได้ดังนี้

ป้ายห้อยสินค้า

โดยจะทำการสรุปอีกครั้งเพื่อหามติที่ลงตัวต่อไปค่ะ

อื่นๆ

เมนู