ข้าพเจ้านายวรพงษ์ อ้วนเสมอ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล CBD  ใน  Application U2T app จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าว

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เก็บข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น ร้านอาหาร ที่พัก พืช เป็นต้น แต่อีกสิ่งที่สะดุดตาคือการเลี้ยงสัตว์ในที่เปิด

คือการปล่อยให้สัตว์ได้เดินได้หากินอาหารเอง เลียนแบบการใช้ชีวิตตามธรรมชาติของสัตว์ ทำให้สัตว์ไม่เครียดและเจริญเติบโตได้ดี

 

 

ข้อดีของการทำปศุสัตว์แบบเปิด

1.เลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกอาหารเพราะผ่านการคัดเลือกแบบธรรมชาติในการเลี้ยง แบบไล่ต้อนโดยเกษตรกร และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
2.ให้ลูกดก ส่วนใหญ่ให้ปีละตัว เพราะเกษตรกรคัดแม่วัวที่ไม่ให้ลูกออกอยู่เสมอ
3.ทนทานต่อโรคและแมลงและสภาพอากาศในบ้านเราได้ดี
4.ใช้แรงงานได้ดี
5.แม่วัวพื้นเมืองเหมาะที่จะนำมาผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์หรือผสมเทียมกับพันธุ์อื่น เช่น บราห์มัน วัวพันธุ์ตาก วัวกำแพงแสน หรือ วัวกบินทร์บุรี
6.มีเนื้อแน่น เหมาะกับการประกอบอาหารแบบไทย

 

อื่นๆ

เมนู