ข้าพเจ้า นางสาวเกษรัตน์  นามลักษณ์  ผู้ปฏิบัติงานภาคประชาชน จำตำบลเขาดินเหนือ

บทความเดือนกันยายน  พ.ศ  2564   คนเผาถ่าน

ปัจจุบันการเผาถ่านมีหลากหลายรูปแบบและแพร่หลายในทั่วทุกภาคของประเทศไทย

แบบที่ชาวบ้านในชนนบททำส่วนใหญ่จะเป็นการเผาแบบโบราณหรือที่ชาวบ้านเตาดินเหนียว

ลักษณะของดินเหนียวมีรูปแบบเหมือนจอมปลวกผนังส่วนหนึ่งอยู่บนดินและอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ต่ำกว่าพื้นดินปกติเตาดินเหนียวใช้ดินเหนียวผสมกับดินล้วนและดินลูกรัง เพื่อป้องกันการแตกร้าวในช่วงเวลาเผาถ่านการเผาถ่านลักษณะนี้มีมาแต่โบราณและยังมีคนทำอยู่เพราะสามารถทำเองได้ไม้ต้องลงทุนมากใช้วัสดุที่หาได้เองในชุมชนและเตาเผาแบบนี้ไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติของเตาดิน

ทำเองได้

 

ใช้เวลาเผาไม่นาน

ให้ถ่านเป็นแทงสวยงามน่าใช้

ให้ถ่านคุณภาพสูง

ต้นทุนการก่อสร้างต่ำ

ใช้วัสดุที่หาได้เอง

เผาแบบนี้ไม่ยุ่งยาก             

 

อื่นๆ

เมนู