ข้าพเจ้า นาย กฤษดา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

โรคและอาการที่มักเกิดกับผู้สูงอายุนั้นมีอยู่หลายโรคและอาการเนื่องจากภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุนั้นมีการลดลงทำให้โรคต่างๆนั้นเกิดได้ง่ายขึ้นกว่าปกติและโรคที่มักเกิดกับผู้สูงอายุนั้นก็มีอยู่หลายโรค เช่น โรคต้อกระจกตา โรคข้อเข่าอักเสบ  เข่าเสื่อม ปวดเข่า โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสู โรคหัวใจ โรคในช่องปาก เหงือกร่อน เหงือกอักเสบ เป็นต้น ดังเราควรสังเกตผู้สูงอายุว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่แต่บางโรคก็ไม่สามารถสังเกตอาการได้ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ดังนั้นการที่จะป้องกันโรคเหล่านี้ ควรพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพเป็นประจำ

อื่นๆ

เมนู