ดิฉัน นางสาววันสุดา เงินประเสริฐ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  รับผิดชอบตำบลไทยเจริญ  อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

        วันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ทีมได้นัดประชุมเพื่อปรึกษาในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป จะเป็นส่วนของการย้อมสีจากสีธรรมชาติและการหากก,ไหลเพื่อนำมาใช้ในการย้อมสี เพื่อให้ได้กกและไหลที่เพียงพอจึงได้แบ่งให้แต่ละคนสอบถามหมู่บ้านของตนมาที่ใดมีบ้าง ทั้งต้นสดและแห้ง แล้วนำข้อมูลมาแจ้งกลุ่มอีกที เพื่อหาข้อสรุปอีกที

        ต่อเนื่องจากวันที่ 23 สิงหาคม ทีมได้นัดประชุมอีกครั้ง เพื่อนัดแนะวันในการถ่ายคลิปตัดต้นกก,ไหลเพื่อนำมาย้อมสีและกำหนดปริมาณในการตัดเพื่อให้เพียงพอต่อการทำ ได้กำหนดขนาดไว้สำหรับการทอเสื่อปูนั่งและหมอน และหาวันในการถ่ายทำคลิปในการเตรียมต้นกก,ไหลเพื่อการย้อมสี ประมาณช่วงต้นเดือนกันยายน (3-5   กันยายน) ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลไทยเจริญ มติสุดท้ายในการหาวันถ่ายทำคือวันที่ 4 กันยายน 2564

        วันที่ 4 กันยายน 2564 ได้ทำการเตรียมไหลไว้สำหรับการย้อมสี โดยได้นำไหลจากการสอบถามในพื้นที่และทำการซื้อเพื่อเป็นการอุดหนุนชาวบ้านไปในตัว นำไหลที่ได้มาคัดและแยกไว้ตามขนาดจะได้ง่ายในการทำผลิตภัณฑ์ นำไหลที่คัดแล้วมากรีดเป็นเส้นเล็กโดยใช้มีดปลายแหลมคม(มีดแกะสลัก) ส่วนที่กรีดแล้วนำมามัดรวมผึ่งแดดให้แห้ง(เกลี่ยเส้นให้กระจาย)ตากแห้งแล้วมัดเป็นมัด ๆ รอการย้อมสี

อื่นๆ

เมนู