จากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเดือนตุลาคม พวกเราทีมงาน U2T เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจสถานที่ ที่สามารถเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีของประชาชนในหมู่บ้านและเป็นการสำรวจเพื่อที่จะสามารถจับพิกัดในการทำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์และเป็นการหาช่องทางการเพิ่มรายได้จากแหล่งต่างๆ และสถานที่ ที่พวกเราU2Tได้ลงไปสำรวจและได้เห็นว่ามีสถานที่ประเภทโบราณสถานวัตถุที่สำคัญดังนี้
1.  เตานายเจียน

             

เตานายเจียน บ้านถนน ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งเตาเผาโบราณตาหนึ่งของแหล่งอุตสาหกรรมโบราณผลิตเครื่องถ้วยศิลปะขอมในช่วงระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 15-18 ที่สำรวจพบในพื้นที่ อำเภอบ้านกรวด ภาชนะที่ผลิตส่วนใหญ่ของเตานายเจียนมีขนาดเล็กทั้งแบบเคลือบสีเขียวอ่อนและสีน้ำตาล เช่น กระปุก ตลับโถและชาม เป็นต้น รูปแบบของเตานายเจียนเป็นเตาประทุนประเภทระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติขนาดเตายาวประมาณ 12 เมตรกว้าง 3 เมตรแบ่งเป็นสามส่วน คือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ

2.  เตาสวาย

       

เตาสวาย บ้านโคกใหญ่  ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งเตาเผาโบราณที่ผลิตเครื่องถ้วยแบบศิลปะขอมในช่วงระหว่าง พุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๘ ภาชนะที่ผลิตมีขนาดค่อนข้างใหญ่ทั้งแบบเคลือบสีน้ำตาลดำ เช่น ไห คนโทและโอ่งเป็นต้นรูปแบบของเตาสวาย เป็นเตาประทุนประเภทระบายความร้อนในแนวนอนหรือเฉียงขึ้น ตัวเตาสร้างด้วยดินเหนียวบนเนินดินธรรมชาติขนาดเตายาวประมาณ 13 เมตรกว้าง 5 เมตรแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ด้านหน้าเป็นช่องใส่เชื้อเพลิง ตรงกลางเป็นห้องวางภาชนะ ด้านหลังสุดเป็นปล่องไฟ กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งและบูรณะในปี พ.ศ. 2531 – 2533 และ 2534 ตามลำดับ

3.ศาลหลวงปู่ซาน

         

เป็นศาลหลักประจำตำบลโนนเจริญ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเเละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ถือว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมาก เพราะถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่จะใช้เป็นที่เรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและนวัตวิถีเลยก็ว่าได้ และยังถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ภายในตำบลอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู