ข้าพเจ้า นางสาวกัลยา ทองสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตร การแปรรูปขนมไทย HS03 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 อาจารย์นัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet เพื่อแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานใหม่ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มประชาชน กลุ่มนักศึกษา อาจารย์แจ้งให้ทราบ ดังนี้ การเข้าระบบลงเวลาปฏิบัติงาน การเข้าระบบการปฏิบัติงาน การอบรมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้องเข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะผ่าน e-Learning ตามที่โครงการกำหนดไว้ 4 ด้าน และแจ้งการเก็บแบบสำรวจข้อมูลของคนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลหนองโบสถ์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่บ้านลิ่มทอง หมู่ 3 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                  

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์นัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google meet เพื่อวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และมอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตจบใหม่จัดสถานที่ในพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกพลวง หมู่9 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

วันที่ 12-13 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจข้อมูลของคนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 50 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านลิ่มทอง หมู่ 3 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และจากที่ได้ไปเก็บข้อมูลการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนมาก มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวอยู่เสมอ มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และเมื่อออกนอกบ้านจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ได้มาจัดสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการจัดทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในพื้นที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกพลวง หมู่9 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

   

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะผู้ปฏิบัติงานได้รวมตัวกัน ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกพลวง หมู่ 9 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญผู้แทนชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลหนองโบสถ์เพื่อมาร่วมกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยมี ดร.สุกัญญา ทองขัน และ ดร.สุภาวรัตน์ ผลินยศ สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรสอนการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3ชนิด

1.สเปรย์กันยุงสมุนไพร

ส่วนประกอบ

1)เอทิลแอลกอฮอล์ 1 ลิตร      

2)ตะไคร้หอมหั่นฝอย 100 กรัม

3)ผิวมะกรูด 50 กรัม

4)การบูร 50 กรัม

วิธีทำ

1)นำตะไคร้หอมและเปลือกมะกรูดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำมาห่อด้วยผ้าขาวบาง

2)แช่มะกรูดและตะไคร้ในเอทิลแอลกอฮอล์ เติมการบูร 50 กรัม ปิดผ้าหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์

3)กรอกใส่ขวดพร้อมนำไปใช้งาน

ภาพประกอบ

         

       

2.น้ำมันเหลือง

          การเตรียมน้ำมันไพล

          ส่วนประกอบ

1)ไพล 200 กรัม

2)ขมิ้น 50 กรัม

3)น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม 100 กรัม

          วิธีทำ

นำไพลและขมิ้นที่แก่จัด มาปลอกเปลือกไพรและขมิ้นหั่นเป็นชิ้นบางๆ (คล้ายกับการทำกล้วยฉาบ) จากนั้นนำไปทอดในน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์ม โดยใช้ไฟกลาง จนกระทั่งไพลและขมิ้นกรอบเหลือง (ระวังอย่าให้ไหม้) กรองเอาน้ำมันจะได้น้ำมันไพล (จะได้น้ำมันไพลประมาณ 70-80 มิลลิลิตร)

          ส่วนประกอบของน้ำมันเหลือง

1)เมนทอล 120 กรัม

2)การบูร 80 กรัม

3)พิมเสน 40 กรัม

4)น้ำมันไพล 200 มิลลิลิตร

          วิธีทำ

ผสมเมนทอล การบูร และพิมเสน คนให้ละลาย (ถ้าละลายไม่หมดสามารถเพิ่มเมนทอลลงไปทีละน้อย) แล้วจึงเติมน้ำมันไพล และเทลงขวดบรรจุเพื่อนำไปใช้งาน

รูปภาพประกอบ

      

        

3.ยาหม่องไพล

          ส่วนประกอบ

1)วาสลิน 120 กรัม

2)พาราฟิน 80 กรัม

3)น้ำมันไพล 60 มิลลิลิตร

4)พิมเสน 20 กรัม

5)เมนทอล 20 กรัม

6)การบูร 20 กรัม

7)น้ำมันยูคาลิปตัส 30 มิลลิลิตร

8)น้ำมันระกำ 100 มิลลิลิตร

          วิธีทำ

1)ชั่งพาราฟินและวาสลินลงภาชนะ แล้วนำมาให้ความร้อน จะสังเกตเห็นว่าพาราฟินและวาสลินเริ่มละลาย (ใส)

2)ผสมเมนทอล การบูร พิมเสน น้ำมันระกำ น้ำมันยูคาลิปตัส และน้ำมันสมุนไพร คนจนสารละลายเป็นเน้อเดียวกัน

3)เมื่อพาราฟินและวาสลินใสจนเป็นเนื้อเดียวกันให้เติมของผสมระหว่างเมนทอล การบูร พิมเสนน้ำมันระกำและน้ำมันยูคาลิปตัส จากข้อ2 แล้วคนเป็นเนื้อเดียวกัน

4)เทสารละลายที่ได้ใส่ภาชนะที่บรรจุยาหม่อง ตั้งทิ้งไว้จนยาหม่องแข็งตัว

 

หมายเหตุ

1.ไม่ควรใช้ความร้อนที่สูงเกินไป จะทำให้กลิ่นระเหยหมดและอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

2.การให้ความร้อนที่มีเปลวไฟ ให้ทำการตุ๋นในน้ำร้อนเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกไหม้

3.สามารถปรับเพิ่มได้ตามอัตราส่วน เมื่อต้องการยาหม่องในปริมาณที่มากขึ้น

รูปภาพประกอบ

     

   

   

 

เกร็ดความรู้

1.การบูร มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาว ออกฤทธิ์ร้อน สรรพคุณ ช่วยบรรเทาโรคตาแดง ขับเสมหะ ขับลม

2.เมนทอล มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีกลิ่นหอม บรรเทาอาการหวัด คัดจมูก แก้ไข้ แก้ไอ ลดการอักเสบในลำคอ บรรเทาอาการปวดศีรษะ

3.พิมเสน มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ ใช้ทาแก้ปวดเมื่อยแก้เคล็ดขัดยอก

4.พาราฟิน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้น้ำมันแข็งตัว

5.วาสลีน ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อทำให้เกิดความลื่นมัน และสะดวกในการทานวด

6.น้ำมันระกำ เป็นน้ำมันใส มีกลิ่นหอม มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เคล็ดขัดยอก

7.น้ำมันยูคาลิปตัส สรรพคุณ แก้หวัดคัดจมูก ขับเสมหะ ขับลม แก้โรคหอบหืด

ภาพประกอบ

 

 

 

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายให้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแบบสอบถาม U2T-SROI โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำในหัวข้อลูกจ้างโครงการ

รูปภาพประกอบ

   

 

ความรูที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

1.ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

2.ได้ความรู้จากการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เดินทางเข้า-ออกชุมชน และทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความยาก เพื่อที่จะสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องวางแผนการทำงานทุกครั้งก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ และควรใส่หน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากตัวเองและคนในชุมชน

สรุป

กิจกรรมอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในครั้งนี้ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้การทำสเปย์กันยุงสมุนไพร น้ำมันเหลือง ยาหม่องไพร และได้ความรู้ของสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ และจากที่ได้ไปเก็บข้อมูลการสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนมาก มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลในครอบครัวอยู่เสมอ มีการดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และเมื่อออกนอกบ้านจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

 

 

อื่นๆ

เมนู