ดิฉันนางสาวกานต์มณี บัตรประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน (MS03)

เดือนตุลาคม ทางอาจารย์ได้มอบหมายงานหัวข้อ การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม
เป็นสมาชิกกลุ่มที่2 และได้นัดหมายกันวางแผนการทำงานหลังจากที่อาจารย์ได้มอบหมายเพื่อให้ทันกำหนดส่งงาน
      
   

จากปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋อง กล่องนม ที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้แต่ก็ต้องใช้เวลานาน และได้นำบรรจุภัณฑ์เหล่านี้นำมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นงาน DIY ทางกลุ่มที่ 2 ได้ร่วมมือกันคิดสิ่งประดิษฐ์มา 7 ชิ้น
1. การประดิษฐ์กระเป๋าจากกล่องนม ขนาดใหญ่
2. การประดิษฐ์กระเป๋าจากกล่องนม  ขนาดเล็ก
3. การประดิษฐ์กระเป๋าสะพายข้างจากกระป๋องน้ำอัดลม
4. การประดิษฐ์กระเป๋าใส่เอกสารจากกระป๋องน้ำอัดลม
5. การประดิษฐ์นาฬิกา DIY จากกระป๋อง
6. การประดิษฐ์กระถางแขวนต้นไม้จากกระป๋อง
7. การประดิษฐ์กระป๋องอเนกประสงค์

จากการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากกระป๋องเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้ ทำให้ปัญหาขยะลดน้อยลง ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย


อื่นๆ

เมนู