ในวันที่ฝนพรำ

        ฤดูฝน หรือ วัสสานฤดู เป็นช่วงเวลาที่มีปริมาณฝนโดยเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนเกินกว่า 60 มิลลิเมตรยาวนานมากกว่า 1 เดือนและมีปริมาณฝนโดยรวมสูงสุดของปี โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม

        ฤดูฝนอาจจะเป็นฤดูที่ใครหลายๆ คนชื่นชอบเพราะจะช่วยทำให้อากาศเย็นสบาย พืชไร่นาสวนก็ได้เจริญเติบโตอย่างสวยงาม แต่ก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ชอบฤดูฝนเนื่องจากทำให้เดินทางไม่สะดวก เสื้อผ้าไม่แห้ง โรคภัยที่มาพร้อมกับฤดูฝนและปัญหาที่สำคัญคือเกิดน้ำท่วมขัง จากสภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุก ๆ ปีจนถึงในปัจจุบัน พบว่าบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมส่วนมากเป็นบริเวณริมแม่น้ำ พื้นที่ท้ายเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำจนขยายวงกว้างมากขึ้นเข้าสู่พื้นที่ของชุมชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร เนื่องกำแพงป้องกันน้ำท่วมพังทลายหรือความจำเป็นต้องปล่อยระบายน้ำเข้าพื้นที่ดังกล่าวเพราะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในได้ ดังนั้นการเกิดน้ำท่วมจะเป็นลักษณะแบบฉับพลัน หรือแม้กระทั่งสภาพพื้นที่ชุมชนการจัดระเบียบการจัดการน้ำก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ เช่น ไม่มีร่องระบายน้ำหรือพื้นที่รกร้างที่ไม่เอื้อต่อการระบายของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ ซึ่งในพื้นที่ตำบลประโคนชัยชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ต้องพบกับปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จนเป็นปัญหาเรื้อรังที่รอการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่งผลประทบต่อความเป็นอยู่ทั้งในด้านสุขอนามัยและด้านการจราจรที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งหลายครา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวและได้เข้าจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการจัดการพื้นที่ให้มีความเสี่ยงต่ำจากน้ำท่วมขัง ทั้งการขุดลอกทางระบายน้ำ การปรับหน้าดิน การขยายช่องทางการจราจร สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกำลังอยู่ในช่วงการวางแผนหาแนวทางจัดการต่อไป

 

(ภาพจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก : ที่นี่ประโคนชัย)

        แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากฝนตกน้ำมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือเหล่าสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ต่างออกมาแหวกว่ายทวนกระแสน้ำทำให้ชาวบ้านหลายรายออกหาปลาอย่างคึกคักทั้งนำมาทำเป็นอาหารและบางรายหาได้มากพอที่จะนำมาแบ่งขายสามารถสร้างเป็นรายได้เสริมได้ สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้คาดว่าปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนจะมากกว่าค่าปกติ ประมาณร้อยละ 5 และจะมากกว่าปีที่แล้ว โดยในช่วงครึ่งของฤดูฝนปริมาณฝนรวมส่วนใหญ่จะใกล้เคียงถึงมากกว่าค่าปกติเล็กน้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมคาดว่าปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงถึงมากกว่าค่าปกติเล็กน้อย ซึ่งฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม 2564 จึงอยากให้ทุกคนระมัดระวังและเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ (ข้อมูลจากศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา : คาดหมายฤดูฝน 2564 (ล่าสุด) 28/07/2564)

(ภาพจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก : ที่นี่ประโคนชัย)

        

อื่นๆ

เมนู