บทความ

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวอังคณา ตระกุลรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

หลักสูตร AG03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)

การปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันสำรวจ สินค้าในชุมชนว่ามีอะไรบ้าง ในชุมชนมีการทอเสื่อ จาก  กก และนำไปแปรรูปเป็น เสื่อรองนั่ง เสื่อพับทอมือ กระติบข้าว โดยสินค้าชุมชนได้รับการพัฒนามาจากทรัพยากรภายในชุมชนเอง โดยผู้พัฒนาสินค้าชุมชนส่วนใหญ่จึงเป็น คนภายในชุมชนเอง ทำให้ที่ผ่านมาสินค้าชุมชนบางส่วนยังขาดการพัฒนา ในด้านคุณภาพและการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคบางส่วนยังขาดความเชื่อมั่นในสินค้าชุมชน จึงได้มีการจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เพื่อให้องค์ความรู้กับชุมชน สามารถนำไป พัฒนา ต่อยอด ในการผลิตสินค้า ให้มีความหลากหลาย ในรูปแบบใหม่ต่างๆมากขึ้น มีการออกแบบลายเสื่อใหม่ และนำไปแปรรูปให้เป็นสินค้าใหม่ๆที่มีความหลากหลาย พอชุมชนมีความเข้าใจมากขึ้น ก็สามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น ต่อมาทางอาจารย์และทีมผู้ปฏิบัติงานเห็นว่า ชุมชนสามารถสร้างสินค้าได้คล่องตัว และมีคุณภาพมากขึ้น และมีการสั่งจองสินค้า มีผู้บริโภคต้องการมากขึ้น จึงมีการสำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ตำบลพรสำราญอีกครั้ง เพื่อรวบรวมสมาชิก และตกลงจัดตั้งกลุ่ม OTOP ให้กับชุมชน ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ตั้ง อยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางบุญตา ตระกุลรัมย์ เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิกทั้งหมด 11 คน เป็นกลุ่มอาชีพที่มีภูมิลำเนาอยู่จริงในอำเภอคูเมือง  และผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำ เพจเฟสบุ๊ค เพื่อเอาไว้โพสต์นำเสนอสินค้าใหม่ๆ และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมเป็นสินค้า OTOP ดังนี้

1.) เสื่อพับทอมือ

2.) กระติบข้าว

3.) กระเป๋า

4.) แผ่นรองนั่ง ( อาสนะ )

                         รูปภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลพรสำราญ

หากสนใจสั่งซื้อ สินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญเรา สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางออนไลน์ เพจเฟสบุ๊ค

U2T ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หรือติดต่อผู้ผลิตโดยตรง เบอร์โทร 0644611976

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู