การดำเนินการของโครงการธนาคารน้ำใต้ดินได้เดินทางมาถึงเดือนที่ 10 แล้ว สำหรับเดือนนี้เราได้มีการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม และได้พูดคุยให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เกษตรกรในชุมชนเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของโครงการในเดือนนี้เราได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปักหมุดในจุดที่เราจะลงไปขุดธนาคารน้ำใต้ดินต่อในหมู่บ้านระกาใต้ ส่วนในเรื่องของมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 เรามีการป้องกันเป็นอย่างดีทั้งตัวผู็ปฏิบัติงานและชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้มาตการต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ

การดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดินภายในตำบลบ้านปรือนั้น ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้นำชุมชนในทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านและเกษตรกร ทำให้กำจัดปัญหาต่างๆในเรื่องของระบบน้ำ และปัญหาความแห้งแล้งภายในชุมชนอย่างเต้มที่ อาจมีอุปสรรคในเรื่องของฤดูกาลไปบ้างแต่ทีมงานก็สามารถผ่านมาได้

สุดท้ายทีมงานรู้สึกยินดีและมีความสุขมากที่ได้ร่วมทำงานกับชาวบ้าน และททำประโยชน์ให้กับชุมชน ทีมงานจะดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จโครงการ ด้วยความตั้งใจ หากมีขอผิดพลาดเราน้อมรับคำติชม และจะเก็บไปเป็นประสบการณืแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำงานต่อๆไป

อื่นๆ

เมนู