1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
  4. HS07 อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และลงสวนสมุนไพร

HS07 อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และลงสวนสมุนไพร

HS07 อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานพืชสมุนไพรในท้องถิ่นบนฐานภูมิปัญญา โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (มผช.) และลงสวนสมุนไพร

ข้าพเจ้านายสยมภู  ไชยพันธุ์  ประเภทประชาชน  ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร หลักสูตร: HS07 สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1   บ้านหนองเฒ่ากา

หมู่ที่ 2   บ้านตะไก้

หมู่ที่ 3   บ้านสนวน

หมู่ที่ 4   บ้านขี้ตุ่น

หมู่ที่ 5   บ้านว่าน

หมู่ที่ 6   บ้านเขื่อน

หมู่ที่ 7   บ้านค้อ

หมู่ที่ 8   บ้านหนองปลิง

หมู่ที่ 9   บ้านห้วยหวาย

หมู่ที่ 10  บ้านหนองโน

หมู่ที่ 11  บ้านว่านพัฒนา

หมู่ที่ 12  บ้านหนองแสง

หมู่ที่ 13  บ้านสนวนพัฒนา

หมู่ที่ 14  บ้านค้อพัฒนา

หมู่ที่ 15  บ้านห้วยหวายพัฒนา

หมู่ที่ 16  บ้านโนนสะอาด

ได้รับผิดชอบกลุ่ม 3  ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้าน เป็นการอยู่แบบเรียบง่าย เลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตรตามฤดูการ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้เห็นความเป็นอยู่ และมีสถานที่สำคัญในชุมชนหลายแห่ง เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น สถานที่ต่าง ๆ ไม่ค่อยมีผู้คนมากนักเพราะการแพร่ระบาดของโรคโควิด ทั้งตลาด และร้านค้าในชุมชนทุกคนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคอย่างแข็งขัน

การทำงานในเดือนแรกนี้ไม่ค่อยเข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่างแต่เพื่อน ๆ ที่ทำงานให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงเวลา การอบรม การเขียนบทความ ด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีมากนักแต่ทุกคนให้คำแนะนำช่วยเหลือดีมาก ทำให้ทำได้และผ่านการอบรมมาได้แล้ว ส่วนการทำงานด้านอื่น ๆ อย่างการถางหญ้า พรวนดิน แปลงสมุนไพรทุกคนช่วยกันดี อาจารย์ที่ดูแลก็มาทำด้วยสุดยอดเลยครับ เห็นถึงความสนิทสนมของอาจารย์และทีมงานงานเสร็จเร็วมากเลยครับ

การอบรมการออกแบบโลโก้สินค้าทีมงานและชาวบ้านร่วมมือกันดี การอบรมชาวบ้านมีส่วนร่วมในการออกแบบและนำเสนอความเป็นชุมชนผ่านโลโก้สินค้าที่จะทำขาย อาจารย์และวิทยากรที่มาบรรยายอธิบายได้เข้าใจและดูมีประสบการณ์มากด้านนี้

อื่นๆ

เมนู