ข้าพเจ้านายสุพศิน ช่วงไธสง  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนตุลาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 กระผมและทีมงาน U2T ได้ลงพื้นที่ถ่ายภาพ วัฏจักรโกนเนียง ที่ศูนย์ศิลปาชีพ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ การถ่ายภาพในครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประกวด U2T  กับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยภายใต้ Concept “วิถีชีวิตผการันดูล” โดยกระผมและทีมงานได้คิดสร้างสรรค์งานตั้งแต่นางแบบ นายแบบ และองค์ประกอบของภาพทั้งหมด โดยเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “ กลิ่นอายแห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบ้าน ผการันดูล มีเสน่ห์ชวนหลงไหลและความสวยงามที่แสนจะอบอุ่น เป็นเสมือนสิ่งที่คนรุ่นหลังคอยบอกสอนให้เราเรียนรู้และซึมซับกับมันให้มาก ผ้าไหมบ่งบองถึงความเป็นอยู่ในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องแต่งกายนำมานงห่มเป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์เป็นอย่างมาก ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า สาวไหม ทุกกระบวนการนั้นลงมือทำเองหมดจนได้มาเป็นผ้าหนึ่งผื่น การย้อมสีที่ย้อมจากธรรมชาติ รากไม้ ใบไม้ ดิน เป็นการหาสิ่งที่มีใกล้ตัวนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ การผลิตทุกขั้นตอนใช้วิถีแบบพื้นบ้านที่มีความละเมียดละไม ยังคงรักษาวิถีแบบดั่งเดิม ผ้าไหมผ้าพื้นบ้านมีเสน่ห์มากๆ ทุกอย่างรอบตัวเขานั้นคือลายผ้า แล้วเราจะเห็นเสน่ห์ของผ้าจากความรู้สึกที่เขาทอขึ้นมาด้วยความต้องการใช้ของเขาเอง มันไม่ได้ยากในการแตะต้อง มันเป็นสิ่งที่ง่ายด้วยซ้ำถ้าคุณได้ลองใช้มัน “ ที่ว่ามาดังกล่าวคือการเล่าเรื่องของภาพที่ทางกระผมและทีมงานได้คิดขึ้นเพื่อได้ภาพ วัฏจักรโกนเนียงขึ้นมา ทั้งนี้กระผมได้มีหน้าที่ในการคิดท่าโพส และแต่งหน้านายแบบนางแบบในภาพนี้อีกด้วย

      และช่วงเย็นของวันที่ 5 ตุลาคม กระผมและทีมงานได้ลงไปถ่ายทำ MV เพลงของดีตำบลลำดวน จากวงดนตรีกันตรึมปราชญ์ชัย โดยมีนักดนตรีและนักร้องเป็น 1 ในทีมงานของตำบลลำดวน U2T ซึ้งการประพันธ์เพลงของดีตำบลลำดวนขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักตำบลลำดวนอย่างแพร่หลาย ด้วยอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมขแมร์จากวงดนตรีกันตรึมและการขับร้องภาษาพื้นถิ่น ทั้งนี้กระผมได้เป็นผู้ตัดคลิปวิดีโอเพลงของดีตำบลลำดวนอีกด้วย
 
      เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม กระผมและทีมงาน u2T ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาการแปรรูปผ้าทอมือเพื่อยกระดับผ้าทอ ในการขอมาตรฐานรับรองจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีกลุ่มทอผ้าตำบลลำดวน ทั้ง 18 หมู่บ้านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร คือคุณสุริสา มุ่งดี เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเข็มกลัดลำดวนด้วยผ้าไหม การจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีกลุ่มแม่บ้านทอผ้าเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทางกระผมและทีมงานU2T ตำบลลำดวนก็ได้ร่วมทำเข็มกลัดดอกลำดวน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรในตำบลลำดวนได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้และได้เรียนรู้การลงมือทำงานฝีมือจากผืนผ้า โดยเห็นคุณค่าและความตั้งใจ ทั้งนี้กระผมได้เป็นทีมสื่อถ่ายทำวีดีโอประจำเดือนตุลาคม และถ่ายภาพนิ่งอีกด้วย
https://youtu.be/eG2RRx94ig4

อื่นๆ

เมนู