1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
  4. NS04_ ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม​ ตำบลโนนขวาง​ อำเภอบ้านด่าน​ จังหวัดบุรีรัมย์​ (ประจำเดือนตุลาคม)​

NS04_ ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม​ ตำบลโนนขวาง​ อำเภอบ้านด่าน​ จังหวัดบุรีรัมย์​ (ประจำเดือนตุลาคม)​

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ​(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ)​

   ข้าพเจ้า​นางสาวพิทยาภรณ์​ น้อยพรมประเภท: นักศึกษาจบใหม่​ คณะพยาบาลศาสตร์​ ตำบลโนนขวาง​ อำเภอบ้านด่าน​ จังหวัดบุรีรัมย์​ ได้มีการลงพื้นที่พร้อมคณะผู้ร่วมงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม​ประจำเดือนตุลาคม​ 2564

    เมื่อวันที่​ 11​ ตุลาคม​ ข้าพเจ้าพร้อมคณะผู้ร่วมงาน U2T ได้นัดหมายและแบ่งทีมในการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบลต่อ 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ซึ่งกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI มีวัตถุประสงค์เป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลโดยในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ​ กลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล​ ได้แก่​ อสม.​ ลูกจ้างโครงการ​ ครอบครัวลูกจ้างโครงการ​ ชุมในภายในและภายนอก​ ผู้แทนตำบล​ หน่วยงานรัฐ​ หน่วยงาน​ อปท.​ รวมถึงเอกชนในพื้นที่

 

จากการได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและสำรวจ​ข้อมูลแบบสอบถามในตำบลโนนขวาง​ ซึ่งได้รับการต้อนรับและการร่วมมือเป็นอย่างดีมาก​ ​ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน​ การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ให้กับชุมชนรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตำบล​ในอนาคตต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู