ชื่อบทความ : ID02 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเจนจิรา ตระกูลรัมย์
ประเภท: นักศึกษา

             การเกษตรของคนในตำบลโคกย่าง จากที่เราได้ลงสำรวจแล้วทุกครัวเรือนจะมีการเกษตรอยู่ทุก ๆ บ้าน เริ่มต้นตั้งแต่พื้นผัก พืชสวน และพืชไร่ แต่ละครัวเรือนจะมีระบบการปลูกที่แตกต่างกันออกไปทั้งการปลูกแบบอินทรีย์และการปลูกแบบปลอดสาร ซึ่งการปลูกแบบปลอดสาร โดยการทำปุ๋ยหมักขึ้นมาเองไม่พึ่งสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่เป็นอาหารพืชผักที่เราปลูกนั้นปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการทำปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยที่ปลอดภัยแล้วเรายังสามารถ นำมาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชนได้อีกด้วย การทำปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และ ให้พืชเลี้ยงเรา

น้ำหมักชีวภาพ คือ น้ำหมักที่ได้จากการหมักเศษซากพืช ซากสัตว์ หรือสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะ ซึ่งอาจหมักร่วมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง กระบวนการหมักของน้ำหมักชีวภาพจะเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ โดยใช้กากน้ำตาลและน้ำตาลจากสารอินทรีย์เป็นแหล่งพลังงาน

     

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
วัสดุ

 1. น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
 2. ขวดขนาด 1.5 ลิตรหรือมากกว่า
 3. ไข่ไก่ 1 ฟอง
 4. น้ำปลายี่ห้อใดก็ได้
 5. ถ้วย,ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ
 1. ตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วเติมน้ำปลาลง 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากัน
 2. นำน้ำใส่ขวดขนาด 1.5 ลิตร ไปตากแดดประมาณ 4-5วัน ก่อนเติมไข่ไก่ที่เตรียมลงไป 1ช้อนโตะ
 3. น้ำไปตั้งไว้ในบริเวณกลางแจ้งที่มีแดดส่องถึงทุกวัน

                                               

************************************************************

ปุ๋ยหมักชีวภาพคือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพช่วยในการ ปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุให้เป็นอาหารแก่พืช การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพครั้งนี้เป็นสูตรทำ “น้ำหมักชีวภาพ” ที่ทำจากหน่อกล้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “จุลินทรีย์หน่อกล้วย”

ส่วนผสมที่ใช้
 1. หน่อกล้วยเล็กๆสูงประมาณ 1 เมตร 3 กิโลกรัม
 2. กากน้ำตาล 1 ลิตร
 3. น้ำฝนหรือน้ำประปาที่ไม่มีคลอรีน 3 ลิตร
 4. EM จำนวน 3 ฝา
5. ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ
วิธีทำ น้ำหมักชีวภาพ
 1. สับหน่อกล้วยให้ละเอียด
 2. เติมน้ำเปล่าลงถัง เติมกากน้ำตาลและ EM จำนวน 3 ฝา ลงไป คนให้ละลายเข้ากันประมาณ 15 นาที
 3. เติมหน่อกล้วยที่สับละเอียดลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง กดวัสดุหมักให้จมลง ปิดฝาถัง นำไปวางไว้ในที่ร่ม 10 วัน นำไปกรองเอาเฉพาะน้ำใช้ได้เลย ส่วน   4. กากที่เหลือให้นำไปทำปุ๋ยหมักหรือนำไปใส่กระจายรอบโคนต้นไม้ได้เลย

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ
1.ทำให้โครงสร้างของดินและการซึมผ่านของน้ำดีขึ้น
2. เพิ่มการดูดซับธาตุอาหารหลักและลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
3.เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิด
4.การระบายอากาศของดินและรากพืชแพร่กระจายได้ดีขึ้น
5.ดินค่อยๆปล่อยธาตุอาหารพืชและลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืช

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู