ข้าพเจ้านางสาวจันทร์จิรา สัตยาคุณ ประเภทประชาชน ประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล(มหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การปฎิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นทำการจัดอบรมหรือลงพื้นที่ในชุมชนจึงต้องทำการมาตรการ การป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

ข้าพเจ้าได้อบรมเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านสายโท 2 ใต้ เตรียมมานำเสนอมากมาย

 

ผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้นำเสนอมา ได้แก่

1.ข้าวออแกนิค

2.กล้วย

3.บายศรี

4.ข้าวหมาก

5.ขนมหูช้าง-ข้าวเกรียบ

6.ไม้กวาด

แบ่งเป็นกลุ่มให้รับผิดชอบข้าพเจ้าได้กลุ่มที่ 3 (บายศรี) ข้าพเจ้าได้สอบถามจากกลุ่มชาวบ้านเรื่องวัตถุดิบ ค่าใช้จ่าย  อื่นๆอีกมากมาย

1.วัตถุดิบ

ใบตอง

พานขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ลวด

โฟม

น้ำมันมะกอก

ดอกพุด

2.ค่าใช้จ่าย

ดอกพุดกิโลละ 300 บาท

เข็มหมุด 200 บาท

น้ำมันมะกอก 40 บาท

ความเล่าจากกลุ่มชาวบ้าน บายศรีทำด้วยใบตอง รูปคล้ายกระทง เป็นชั้นๆมีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลำดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกนมีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรี และมีไข่ขวัญ(ไข่ต้ม)เสียบอยู่บนยอดบายศรี มีหลายประเภท บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่ (ภาษาเขมร บาย=ข้าว+ศรี=สิริ หมายความว่าข้าวเป็นสิริหรือข้าวขวัญ) ชาวบ้านทุกท่านน่ารักมากเป็นกันเอง ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับพวกเรา ข้าพเจ้าจะเอาความรู้ไปพัฒนาตนเอง

วีดีโอประจำตำบลเดือนพฤศจิกายน

 

 

อื่นๆ

เมนู