การส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานปฏิบัติงาน เดือน พฤศจิกายน 2564

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ดำเนินงานตามหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เข้าสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนจนยกระดับไปสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญ นอกจากจะมีการยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้ว ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ยังดำเนินการด้านการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในตำบลพรสำราญของเรามีการค้นพบสถานโบราณที่เก่าแก่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจ แต่เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาส่งเสริมจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก สถานโบราณแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่วัดบ้านโนนเมือง หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดบ้านโนนขมิ้น

 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

สถานที่โบราณที่เก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณวัดบ้านโนนเมือง บริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเป็นเนินสูงและมีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ หินหลักเมืองและเสาหลักเมืองอยู่ที่วัดโนนเมือง หินโบราณที่พบอยู่บนเนินวัดโนนเมือง ศาลที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่บนเนินวัดและติดกับหินหลักเมือง เศษกระเบื้อง เศษหม้อแตก มีคูล้อมรอบหมู่บ้านโนนเมืองเรียกคูนี้ว่า คูเมือง มีคูเมืองด้านตะวันตกและด้านตะวันออก มีบริเวณหนองน้ำโบราณที่มีเนินรอบติดกับหมู่บ้าน บ่อน้ำโบราณที่มีคูกั้น ปัจจุบันตื้นเขินกลายเป็นแหล่งทำเกษตรของชาวบ้าน

 

ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำหรับคนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษา เรียนรู้ และเป็นสถานที่ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาและอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุก ๆ คน ทุก ๆ ท่าน ได้มาเที่ยวชมสถานโบราณที่เก่าแก่แห่งนี้ และยังมีอีกหลายที่ที่น่าสนใจ เช่น ไร่ดินชุ่มฟ้า เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงการเกษตร การทำไร่ผสม จุดเด่นของไร่ดินชุ่มฟ้าคือ อินทผลัมที่เพาะจากเมล็ด ซึ่งสร้างรายได้ให้กับไร่ดินชุ่มฟ้าเป็นอย่างมาก

 

สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเข้าดูรีวิวเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารในตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่

เพจ FB : U2T ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ag03-1

 

 

อื่นๆ

เมนู