ข้าพเจ้านางเรียม นวลคะนึงได้รับผิดชอบ หมู่7 บ้านโคกกระชาย ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

จากการอบรมเรื่องการสร้างเตาเผาถ่านไร้ควัน และการทำเตาเผาในแต่ละรูปแบบซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งการเลือกใช้เตา แต่ละแบบต่างกันออกไป เช่น การเผาเพื่อผลิตน้ำส้มควันไม้ , การเผาเพื่อผลิตถ่านกำมัน เป็นต้น ในการอบรมครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น และการอบรมได้มีการสอนการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในการใส่ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

นอกจากนั้นยังได้ทำถ่านอัดแท่ง และถ่านหลายการ์ตูน เพื่อสร้างรนอกจากนั้นยังมีการสอนทำถ่านอัดแท่งทั้งรูปแบบตัวดูดความชื้น และรูปแบบถ่านเพื่อจำหน่าย และยังสอนการผลิตน้ำส้มควันไม้ และน้ำด่าง เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ ในการจำหน่ายให้มากขึ้น และใช้ประโยนช์ได้หลายทาง ซึ้งเป้าหมายในครั้งนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีทำให้ชาวบ้านได้ลดรายจ่ายในการซื้อมากขึ้นาคาให้กับสินค้าอีกด้วย

 

https://www.youtube.com/watch?v=MljCdMBe03c

Tags:

อื่นๆ

เมนู