ข้าพเจ้า นางสาวสุนันทา สมเย็น  ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร ID-08(1) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ในการทำงานของเดือนพฤศจิกายน พวกเราทีมงานประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจ ร้านอาหาร พืชสมุนไพร เกษตรกร สัตว์เลี้ยง สถานที่ อ่างเก็บน้ำ ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ว่ามี อะไรบ้าง เราได้ทำการลงพื้นที่สำรวจ กันอย่างเต็มที่ และมี เพื่อนๆน้องๆ ที่ เข้ามาใหม่ ได้ทำการช่วยเหลือ กันและแนะนำ การทำงานภายในทีม ในตำบลปราสาท มีพืชพื้นบ้านมากๆ มีการทำการปลูกยางพาราสะเป็นส่วนใหญ่ และปลูกมันสัมปะหลัง และมีการปลูกต้นทุเรียนและอินทผลัม มีสถานที่ท่องเที่ยว แบบธรรมชาติมากมาย ให้ไปสัมผัส มีจึดชมวิว ที่สวยงาม และน้ำตก ที่ เป็นธรรมชาติ ที่สวยงาม และอาจารย์ ได้ จัดการประชุมเพิ่มเติม มอบหมายงานให้ไปทำ ให้เรา ไปคิด และพัฒนาสินค้าในชุมชนให้น่าสนใจมากยิ่ง

ดิฉันดีใจมากที่ได้มาทำงานตรงนี้ ชาวบ้านทุกท่านน่ารักมากเป็นกันเองและให้ความร่วมมือทุกอย่างในการทำงานของเรา และที่สำคัญ พี่ๆและเพื่อนๆในทีมก็ช่วยเหลือกันดีมากมีปัญหาก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ขอบคุณที่มีโครงการดีๆแบบนี้มาให้เราได้ทำงาน

อื่นๆ

เมนู