บทความเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้าวมะลิ กข ๑๕ หรือข้าวหอมมะลิ ๑๕

ข้าว กข ๑๕ หรือ ข้าวหอมมะลิ กข ๑๕ หรือข้าวดอ ที่ชาวบ้านเรียกขานกันนั้น เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์เบาที่มีช่วงเก็บเกี่ยวเร็วกว่าข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ประมาณหนึ่งเดือน เป็นข้าวที่เกษตรกรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกกัน เพื่อใช้เงินจากการขายข้าวบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ในช่วงปลายปี เพราะใช้เวลานานกว่า

ชื่อพันธุ์  – กข ๑๕

ชนิด – ข้าวจ้าว

ประวัติพันธุ์

 • ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้รังสีชักนำให้กลายพันธุ์ โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ ๑๕ กิโลแรดอาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวต่างๆในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนได้สายพันธุ์ KDML 105,65G1U-45

การรับรองสายพันธุ์

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตรมีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๑

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวจ้าวสูงประมาณ ๑๔๐ เซนติเมตร
 • ไวต่อช่วงแสง
 • อายุเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน
 • ลำต้นและใบสีเขียวอ่อน ใบธงทำมุมกับคอรวง รวงอยู่เหนือใบ  ใบยาว ค่อนข้างแคบ
 • เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ปลายบิดงอเล็กน้อย
 • ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณเจ็ดสัปดาห์
 • คุณภาพข้าวสุก นุ่ม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต ประมาณ ๕๖๐กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

 • ทนแล้งได้ดีพอสมควร
 • อายุเบา เก็บเกี่ยวได้เร็ว
 • คุณภาพการหุงต้ม นุ่ม  มีกลิ่นหอม
 • คุณภาพการสีดี เมล็ดข้าวสารใส  แกร่งเรียวยาวงาม
 • ทำการนวดง่าย
 • ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล

ข้อควรระวัง

 • ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โรคไหม้
 • ไม่ต้านทานแมลงบัว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและหนอนกอ
 • ล้มง่าย ฟางอ่อน  เมล็ดร่วงง่าย

พื้นที่แนะนำปลูก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ความแตกต่างระหว่างข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ กับข้าวหอมมะลิ ๑๕

ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ เรียกเป็นทางการว่า ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕

ลักษณะสายพันธุ์

 • นิยมปลูกในฤดูนาปี จะมีกลิ่นหอมมาก เมื่อพบภาวะน้ำแห้งและอากาศเย็น
 • เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง (จะออกดอกเฉพาะช่วงกลางวันสั้น กลางคืนยาว และมีอากาศเย็น ) เป็นข้าวหนักคุณภาพดี
 • เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน อายุตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวประมาณ ๑๒๐ วัน
 • ผลผลิตประมาณ ๓๖๕ กิโลกรัมต่อไร่ (หากดูแลดีก็จะได้ผลผลิตสูงกว่านี้)
 • ทนต่อสภาพดินเค็ม ดินเปรี้ยว  ความแล้ง  ได้ดี
 • พื้นที่แนะนำในการปลูก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือตอนบน

ข้อเด่น

มีกลิ่นหอม นุ่ม อร่อย แม้นตอนข้าวสุกแล้วและเย็นแล้ว  หากเก็บเป็นข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารก็ยังคงความนุ่ม  หอมไว้ได้

ข้าวพันธุ์ กข ๑๕ (ที่เรียกว่า ข้าวหอมมะลิได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์) โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ของข้าวหอมมะลิพันธุ์ ๑๐๕

ลักษณะของสายพันธุ์

 • นิยมปลูกในฤดูนาปี จะมีกลิ่นหอมมาก เมื่อพบภาวะน้ำแห้งและอากาศเย็น  แต่เป็นข้าวชนิดเบา ให้ผลผลิตได้มาก จะสุกและสามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ประมาณ ๒๐ วัน
 • ผลผลิตประมาณ ๕๖๐ กิโลกรัมต่อไร่
 • ทนแล้ง และดินเค็ม ดินเปรี้ยวได้ดี
 • ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อเด่น

มีกลิ่นหอม  นุ่ม เหมือนข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ แต่กลิ่นจะหอมน้อยกว่า สาเหตุมาจากการปรับปรุงสายพันธุ์

ต้องขอขอบพระคุณนายสะอาด  ทำนา เกษตรกรดีเด่นและประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านบัวเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ข้อมูลข้างต้นอย่างละเอียดเมื่อได้เจอกันครั้งล่าสุดในงานกฐินสามัคคีที่วัดบัวทรายทอง  บ้านบัวหมู่ ๑๖ ทำให้ได้รับรู้เรื่องข้าวหอมมะลิอย่างลึกอีกครั้งหนึ่ง

นายวิฑูรย์  หินแก้ว / ๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

อื่นๆ

เมนู