ข้าพเจ้านางสาวเกษรัตน์ นามลักษณ์ ผู้ปฏิบัติงาน  u2t  ประชาชน ประจำตบลเขาดินเหนือ  อาจารย์ประจำตำบลเขาดินเหนือได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านการเงินและการสร้างเพจขายสินค้าออนไลน์ ให้กับประชาชนตำบลเขาดินเหนือเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ในชุมชน เพราะตำบลเขาดินเหนือนั้นมีสินค้ามามาย เช่น การแปรูปอาหาร กลุ่มท่อผ้าใหม และแหล่งท่องเที่ยว

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู