เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในตำบลเขาดินเหนือแล้วนั้น อาจไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก เนื่องจากขาดการบูรณะ หรือจัดตกแต่งให้ดึงดูดสายตาผู้คน ดิฉันในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ U2T และเป็นคนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น จึงอยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนในตำบลเขาดินเหนือ ดังนี้
1.สมัชญาโฮมสเตย์

นอกจากสมัชญาโฮมสเตย์ จะเป็นแหล่งที่พักแล้ว ก็ยังเป็นแหล่งส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากจะเป็นที่สำหรับพักผ่อนแล้ว ผู้ที่ไปพักก็ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรอีกด้วย

2.ปราสาทละลมทม

นับเป็นแหล่งสถานโบราณที่หากเป็นชาวบ้านในตำบลเขาดินเหนือไม่มีใครไม่รู้จัก แต่หากเป็นผู้คนที่อยู่นอกพื้นที่ก็อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ซึ่งตัวปราสาทละลมทมเองก็ยังขาดการบูรณะอยู่

3.วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว นอกจากจะเป็นแหล่งความรู้ทางพระพุทธศาสนาแล้วนั้น วัดสระแก้วเองก็ยังเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโครงการบรรพชาและบวชศีลจาริณี เวียนเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ

4.กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มวิสาหกิจสำหรับชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้าไหม มารวมตัวกันเพื่อสร้างสินค้าที่สวยงามไว้ให้กับทุกท่านได้มาจับจอง
5.กลุ่มสานตะกร้า และโฮมสเตย์

อีกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านประดู่ หมู่ที่ 9 ที่นอกจากเราจะสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าแล้ว หากต้องการที่พักชาวบ้านก็มีกลุ่มโฮมสเตย์ที่ไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนอีกด้วย นอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้า ยังมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนไว้รองรับอยู่ด้วย
6.หนองบราย

หนองน้ำที่อาจจะไม่เป็นที่ต้องตามากนัก แต่หากได้รับการดูแล และจัดให้มีสถานที่สำหรับนั่งพักผ่อนก็จะทำให้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนต้องแวะถ่ายรูปเช็คอิน

อื่นๆ

เมนู