การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ของพวกเราทีมงาน U2T SC03 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช ในเดือนนี้ได้มุ่งเน้น เรื่อง การท่องเที่ยวในชุมชนและอาหารพื้นบ้านในชุมชนตำบลสนวน  เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  การท่องเที่ยวในชุมชนคือ การท่องเที่ยวที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน จัดรูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง คนในชุมชนเป็นจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชนตัวเอง และมีทั้งส่วนได้และส่วนเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนมีจุดขายที่หลากหลาย เช่น เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวในชุมชนทำให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์ ธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง

                    บ้านสนวนนอก หมู่บ้านเล็กๆ ในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นผืนป่าทึบที่มีต้นสนวนขึ้นอยู่จึงได้ชื่อว่าบ้านสนวน บ้านสนวนนอกเป็นชุมชนโบราณที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ภาษาพื้นถิ่นเขมร และสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมลายดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาแต่โบราณ คือ ผ้าไหมหางกระรอกซึ่งถือเป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าไหมบ้านสนวนนอก วิถีชีวิตผลิตไหมของชาวสนวนนอก เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อน เก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมสาวไหม ไปจนถึงการฟอก ย้อม มัดหมี่ ทอผ้า และแปรรูป ซึ่งหากนักท่องเที่ยวสนใจต้องการศึกษาเรียนรู้อย่างละเอียด ทางชุมชนก็มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้านพาชมทุกชั้นตอนของทุกกระบวนการ นับแต่ปลูกชำต้นหม่อน เก็บใบหม่อน การเลี้ยงไหม ให้อาหารตัวไหม สาวไหมจากดักแด้ ฟอกกาวไหมออกจากเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่การย้อมสีธรรมชาติ เรียนรู้การมัดหมี่ การทอผ้าไหม กระทั่งถึงการสร้างสรรค์ ลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าไหมนอกจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเลื่องชื่อแล้ว

                                              อาหารพื้นบ้านในชุมชนดิฉันขอยกเมนูส้มตำปูปลาร้า ที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของชาวตำบลสนวนอีกเมนูหนึ่ง ต้องบอกก่อนว่า ส้มตำเป็นเมนูอาหารประจำท้องถิ่น มีความโดดเด่นในเรื่องรสชาติที่จัดจ้าน กลิ่นหอมสุดยั่วใจจนทำให้น้ำลายสอ รับประทานแล้วอร่อยแซบเว่อร์ ด้วยความอร่อยและความแซ่บนี้เอง จึงทำให้เมนูส้มตำมีคนนิยมรับประทานกันกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย และยังดังไกลไปถึงเมืองนอก ดิฉันจึงนำเสนอเมนูส้มตำปูปลาร้าให้นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในตำบลสนวนอีกหนึ่งเมนู รับรองไม่มีผิดหวัง รับรองความอร่อย สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้บ้านสนวนนอกยังมีเมนูอาหารพื้นบ้านรสแซ่บที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น แกงกล้วยไก่  ยำดักแด้ แกงฟักใส่ไก่ขนมจีนน้ำยา รวมถึงชาใบหม่อนเครื่องดื่มรสเลิศของบ้านสนวนนอก และหากสนใจพักค้างคืน ก็สามารถเลือกบริการที่พักซึ่งมีทั้งรีสอร์ททันสมัยในหมู่บ้านและโฮมสเตย์แบบเรียบง่ายได้สัมผัสใกล้ชิดชีวิตจริงของชาวสนวนนอก 

วีดีโอประกอบการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู