สวัสดีครับ ผมนายวัชรพล วิเศษรินทอง ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 : ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร สมบัติ ประจญศานต์ เป็นหัวหน้าหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา กรรมการประจำหลักสูตร และ อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ กรรมการประจำหลักสูตร

ในกิจกรรม one day trip ในตำบลสายตะกู ผมได้รับหน้าที่เป็นไกด์ประจำ สวน 9-10 เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเยี่ยมชม และวันนี้ผมจะมาแนะนำสวน 9-10 เศรษฐกิจพอเพียง ให้ทุกท่านให้รู้จักกันมากขึ้น

สวน 9-10 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นสวนของ คุณธนะกฤษฎิ์ พงษ์เกษมชวงศ์ โดยเมื่ออก่อนเคยเปิดร้านอาหารย่านทองหล่อ รายได้ค่อนข้างดี ต่อมา เมื่อปีพ.ศ.2554 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้กิจการของเขาต้องหยุดชะงัก ไม่มีรายได้ ทำให้ติดหนี้มากถึง 1,200,000 บาท ต่อมาเขาได้มีโอกาสเข้าอบรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โดย อ.ยักษ์ (นาย วิวัฒน์ ศัลยกำธร ต.หนองบอนแด๊ง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ต่อมาเขาได้กลับบ้านเกิดและได้พลิกผืนนาที่เขามีอยู่ ให้เป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืชผสมผสาน การจัดการน้ำที่ดีเยี่ยม การทำน้ำหมักต่างๆ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ และการปลูกข้าวแบบไม่ต้องไถนา ซึ่งเป็นเรื่องแปลก และน่าสนใจอย่างมาก เริ่มจากปรับที่โดยการขุดบ่อและปล่อยน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำ คล้ายขั้นบันได และขังน้ำไว้เป็นระบบน้ำล้น และใช้ปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำจากข้างล่างขึ้นข้างบน แล้วปล่อยลงมาแบบนี้อยู่ตลอด การปลูกข้าวนั้นเริ่มจากปล่อยน้ำให้เต็มที่นาแล้วปล่อยปลานิลลงไป จากนั้นปลาจะกินซากซังข้าวและถ่ายมูลเป็นปุ๋ยอย่างดี เมื่อจับปลาแล้วก็ปล่อยน้ำลงที่ต่ำ นาก็จะเป็นดินโคลนตม ก็สามารถปลูกข้าวได้เลยโดยไม่ต้องไถนั่นเอง วิธีนี้จะเห็นได้ว่า คุณธนะกฤษฎิ์ พงษ์เกษมชูวงศ์ มีการจัดการพื้นที่และระบบการจัดการน้ำที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับพื้นที่เป็นอย่างดีนับว่าเป็นบุคคลต้นแบบ และเป็น

แบบอย่างในด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีเยี่ยม  ปัจจุบันสวนเศรษฐกิจพอเพียง9-10 ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ปรัชญาวิถีเศรษฐกิจพอเพียง การปรับพื้นที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ “โคกหนองนาโมเดล” ซึ่งเป็นที่สนใจ

อย่างมากแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และผู้ที่สนใจจากต่างถิ่น

ภาพกิจกรรมในงานท่องเที่ยว one day trip

อื่นๆ

เมนู